Sunday, December 19, 2010

IhsanMakna Ihsan
Ihsan iaitu berbuat kebaikan atau berbuat baik (an-Nahl: 90; ar-Rahman:60). Bezanya dengan akhlah adalah ihsan mengandung hal yang sifatnya baik atau positif, sedangkan akhlak dapat bersifat baik mahupun buruk.

Macam Ihsan/Akhlak
(1) Akhlak kepada Khalik (Allah Swat.)
(2) Akhlak kepada Makhluk, yang terdiri dari:
a. Akhlak kepada manusia:
• Akhlak kepada Rasulullah Saw.
• Akhlak kepada orang tua
• Akhlak kepada saudara
• Akhlak kepada tetangga/jiran
• Akhlak kepada masyarakat
b. Akhlak kepada makhluk selain manusia (haiwan, tumbuhan, jin, dan malaikat.

Sumber : Lajnah Tarbiyah dan Perkaderan

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
 

Blog Archive

Hello

Pemuda Bersamamu v3 © 1429 Business Ads Ready is Designed by Ipiet and Ripped by SamarQondy